Wybory 2018: Łódź – wypowiedzi kandydatów #4

10.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź padła podczas debaty TVP3 Łódź 1 października 2018 r.

Według informacji Ministerstwa Finansów z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2015-2017, zadłużenie Łodzi przedstawiało się następująco:

  • 2015 roku, Łódź miała 2 859 698 047,33 zł długu (tab 59. załączniki pdf.zip).
  • 2016 roku, Łódź miała  2 745 920 923,59 długu (str.134)
  • 2017 roku Łódź miała 2 685 260 159,34 zł długu

2017 roku, najbardziej zadłużonym miastem na prawach powiatu w Polsce była Warszawa (5 126 113 105,99 zł długu), na drugim miejscu jest Łódź (2 685 260 159,34 zł zobowiązań), a na trzecim Wrocław (2 673 545 729,61 zł długu).

2015 roku, Łódź również była drugim, po Warszawie, zadłużonym miastem. W 2016 roku Łódź zajmowała pod tym względem trzecie miejsce (po Warszawie i Wrocławiu).

Ponieważ ani obecnie, ani w latach 2015 i 2016 Łódź nie była najbardziej zadłużonym miastem, a jej dług malał, wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Waldemar Buda
Kandydat PiS na prezydenta Łodzi


Ostatnie trzy lata przyniosły tego rodzaju wynik, że mamy gigantyczne zadłużenie, największe spośród dużych miast w Polsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.