Wybory 2018: Łódź – wypowiedzi kandydatów #4

10.10.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź padła podczas programu ŁWD – Podsumowanie 31 sierpnia 2018 r.

W latach 2010-2017 wynik finansowy lotniska wyglądał następująco:

2010 – strata 19,6 mln złotych,

2011 – strata 20,8 mln złotych,

2012 – strata 37,7 mln złotych,

2013 – strata 33,7 mln złotych,

2014 – strata 36,6 mln złotych,

2015 – strata 55,4 mln złotych,

2016 – strata 49,9 mln złotych,

2017 – strata 38,4 mln złotych.

Ponieważ jedynie w latach 2015 i 2016 strata łódzkiego lotniska osylowała wokół 50 mln złotych, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Krzysztof Lipczyk
Kandydat #MuremZaŁodzią na prezydenta Łodzi


Ostatnie trzy lata przyniosły tego rodzaju wynik, że mamy gigantyczne zadłużenie, największe spośród dużych miast w Polsce.Trzeba tu się zabrać przede wszystkim za taką spółkę jak np. łódzkie lotnisko, które rok w rok przynosi stratę 50 mln.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.