Wybory 2018: Łódź – wypowiedzi kandydatów #4

10.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź padła podczas debaty TVP3 Łódź 1 października 2018 r.

Nie jest prawdą, że wszelkie inwestycje w Łodzi są realizowane przez firmy spoza Łodzi.

Przykładem jest firma Mosty Łódź, która zrealizowała budowę nowego stadionu Widzewa oraz budowę Trasy Górna.

Również na stronie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi można znaleźć przetargi wygrane przez łódzkie firmy., np. we wrześniu tego roku zwycięzcą przetargu na remonty ulic związane z programem “Plan dla dzielnic” został  Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. Przetarg na przebudowę ul. Traugutta na odcinku Piotrkowska – Sienkiewicza w czerwcu 2015 roku wygrała firma LARKBUD z Łodzi (razem z pabianicką firmą Zakład Instalacyjno – Budowlany „ZINSBUD”). Łódzkie firmy (mi.in. G&P s.c, „SZADEK”) wygrywały również przetargi z czerwca 2017 na remonty chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łódź.

Share The Facts
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom
Kandydatka na prezydenta Łodzi


Wszelkie inwestycje w Łodzi, remonty… Wszelkie właściwie inwestycje są dokonywane siłami firm pozałódzkich, łącznie z oświetleniem ulicy Piotrkowskiej etc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.