Hanna Zdanowska o inwestycjach w Łodzi

10.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według informacji Urzędu Statystycznego w Łodzi, w 2010 roku wartość inwestycji w Łodzi osiągnęła wartość ok. 2,15 mld złotych.

W kolejnych latach wartość nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach przedstawiała się następująco:

Według ostatnich danych podanych przez Urząd Statystyczny z 2016 roku, inwestycje w Łodzi osiągnęły wartość 2,7 mld złotych.

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ wartość inwestycji w Łodzi 8 lat temu, wbrew temu co sugeruje w swojej wypowiedzi Hanna Zdanowska, przekraczała 2 miliardy złotych.

 

 

Share The Facts
Hanna Zdanowska
Kandydatka na prezydenta Łodzi

 

Mamy miliardowe inwestycje biznesu. Ja chciałam przypomnieć, 8 lat temu to praktycznie tych inwestycji nie było.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.