Hanna Zdanowska o budżecie Łodzi

10.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Budżet Warszawy na 2018 rok przedstawia się następująco: miasto planuje wydać 17 671 266 007 zł, a suma dochodów ma wynieść 15 940 313 368 zł.

Z kolei Urząd Miasta Łodzi na wydatki przeznaczył w 2018 roku 4 071 559 916 zł przy 3 972 742 391 złotych dochodu.

Przyjmując zaokrąglenia za dopuszczalne, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Hanna Zdanowska
Kandydatka na prezydenta Łodzi

 

Z Warszawą trudno jest konkurować. 16 mld do 4 mld budżetu, to nie są te środki.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.