Czas czytania: około min.

Wybory 2018: Łódź – wypowiedzi kandydatów #4

10.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź padła podczas debaty TVP3 Łódź 1 października 2018 r.

Sprawa dotyczy potencjalnej budowy targowiska na ulicy Strażackiej na Chojnach. Jest ona związana z uchwałą Rady Miejskiej z 20 kwietnia 2016 roku wyrażającą zgodę na sprzedaż nieruchomości znajdujących się na tej ulicy, będącymi własnością miasta. Prezydent Hanna Zdanowska wydała zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 7 czerwca 2016 roku.

28 listopada 2016 roku Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła przetarg na sprzedaż tych nieruchomości, za proponowany sposób zagospodarowanie tych terenów było wybudowanie budynków mieszkalnych, jednak ostateczne warunki zagospodarowania miały być określone później, na wniosek inwestora.

grudniu 2016 rozpoczęła się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem uchwały uchylającą uchwałę z 20 kwietnia 2016 roku. Organizatorami zbiórki podpisów byli Waldemar Buda i radny Marcin Zalewski. Zbiórka podpisów była podyktowana obawą mieszkańców, że w miejscu sprzedawanych nieruchomości powstanie market.

Po raz pierwszy projekt rozpatrywany był przez Radę Miejską w czasie sesji 15 marca 2017 roku, na wniosek radnego Marcina Zalewskiego.

W trakcie tej sesji radny Zalewski mówił, że w ciągu 2 tygodni razem z Waldemarem Budą zebrali 1200 podpisów pod projektem uchwały (s. 97).

Radni zdecydowali o odesłaniu projektu do Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej (s. 102).

Komisja dyskutowała o projekcie w czasie posiedzenia, które miało miejsce 30 marca 2017 roku. W trakcie tego posiedzenia nawiązała się dyskusja, na temat zebranych podpisów, z której wynika, że pod projektem zebrano 2000 podpisów, a 954 podpisy zweryfikowano pozytywnie. Tym samym zabrakło 46 podpisów do zgłoszenia obywatelskiego projektu uchwały do Rady Miejskiej i dlatego projekt był zgłoszony bezpośrednio przez radnego Zalewskiego pod obrady Rady Miejskiej.

Ostatecznie jednak radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały odwołującą uchwałę o sprzedaży nieruchomości przy ulicy Strażackiej, jednak Komisja zwróciła się do Hanny Zdanowskiej z prośbą o podjęcie działań mających na celu organizację targowiska w tym miejscu.

3 kwietnia 2017 roku Prezydent Zdanowska wydała kolejne zarządzenie ws. Ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Strażackiej. Nieruchomości miały być zagospodarowane pod budynki mieszkalne z funkcją usługową. Zarządzenie o pierwszym przetargu z 2016 roku straciło tym samym moc.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ inicjatywa, w ramach której podjęto działania aby na ulicy Strażackiej zorganizowano targowisko, zebrała jedynie 954 pozytywnie zweryfikowanych podpisów, wobec łącznej liczby 2 tysięcy, o których mówi Waldemar Buda.

Share The Facts
Waldemar Buda
Kandydat PiS na prezydenta Łodzi


Jeżeli walczyliśmy i zdobyliśmy 2 tys. podpisów lokalnych handlowców, kupców z Łodzi. Chcieliśmy otworzyć targowisko na Chojnach.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.