Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #5

18.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według statystyk Urzędu Statystycznego w Łodzi za pierwszy i drugi kwartał 2018 roku, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły w Łodzi 67,2% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest osobą fizyczną będąca przedsiębiorcą, prowadząca działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku, oraz prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne.

Podmiot gospodarki narodowej to osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W związku z powyższymi danymi wypowiedź Rafała Górskiego uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Rafał Górski
Kandydat na prezydenta Łodzi


Mamy ich blisko 60% [przedsiębiorców łódzkich]. To są jednoosobowe działalności gospodarcze.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.