Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #5

18.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź padła 9 października podczas transmisji na żywo udostępnionej przez Waldemara Budę na jego profilu na Facebooku. Sposób ustalenia wynagrodzeń dla nauczycieli określa art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Zgodnie z ust. 1 tego artykułu, na wynagrodzenie nauczycieli składa się: wynagrodzenie zasadnicze; dodatki (motywacyjne, funkcyjne, za wysługę lat oraz za warunki pracy); wynagrodzenia za nadgodziny i godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli (zgodnie z ust. 3) stanowi od 100 do 184 procent kwoty bazowej określanej dla nauczycieli w ustawie budżetowej, w zależności od  stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Wysokość stawek dodatków, wysokość wypłat za nadgodziny oraz wysokość nagród ustala organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego.

Według ust. 8 środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, środki na odpis, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, są zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jednakże ust. 10b mówi, że pieniądze na zwiększenie  poszczególnych składników wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom określony w ust. 3 mogą pochodzić wyłącznie z własnych środków jednostek samorządu terytorialnego.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, jednostka samorządu terytorialnego musi wyłożyć pieniądze z własnych środków jedynie wtedy, gdy zdecyduje się na podniesienie poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli (np., dodatków) ponad limit wyszczególniony zgodnie z ust. 3 artykułu 30 ustawy. Wypowiedź sugeruje jednak, że część wynagrodzenia nauczycieli zawsze pochodzi ze środków samorządu.

Share The Facts
Waldemar Buda
Kandydat PiS na prezydenta Łodzi


Jest część wynagrodzenia [nauczycieli], część dodatków, które są finansowane ze środków samorządu.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.