Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #1

17.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

03.10. br. na profilu Jakuba Kuleszy na Facebooku pojawiło się nagranie wideo, w którym komentuje on m.in. zadłużenie miasta.

Zgodnie z danymi podanymi przez Ministerstwo Finansów, na które powołuje się Polska Agencja Prasowa, Lublin znajdował się na 10 miejscu w rankingu zadłużenia per capita, a Gmina Ostrowice, która znajdowała się na pierwszym miejscu jest w procesie likwidacji zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice przyjętą przez Sejm.

 

 

Share The Facts
Jakub Kulesza
KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie

 

W zeszłym roku Lublin był na dziesiątym miejscu w zadłużeniu liczonym na mieszkańca spośród wszystkich gmin w Polsce. W tym roku jest już na 9 miejscu(…).

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.