Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #1

17.10.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

11.10. br. w wypowiedzi dla Faktów Interii Sylwester Tułajew komentował swoje wyniki wyborcze z poprzednich lat.

Zgodnie z wynikami przedstawionymi przez PKW, Sylwester Tułajew otrzymał w wyborach samorządowych do Rady Miasta Lublina w 2014 roku 4314 głosów.

Jego wynik jest  na pewno najwyższym wynikiem w wyborach do Rady Miasta Lublina od 2002 roku. Są to pierwsze wybory, których wyniki publikuje na swoich stronach PKW.

Najwyższy wynik w wyborach w 2002 r.: Pietraszkiewicz Helena – 1874 głosy

Najwyższy wynik w wyborach w 2006 r.:  Dariusz Piątek – 3953

Najwyższy wynik w wyborach w 2010 r.: Sylwester Tułajew – 3741

wyborach parlamentarnych w 2015 roku zdobył 17 289 głosów startując z 10 miejsca na liście numer 1. Jego wynik wyborczy istotnie był trzeci na liście po Elżbiecie Kruk (43 432 głosów) i Gabreli Masłowskiej (23 287 głosów).

W trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się do Państwowej Komisji Wyborczej o udostępnienie danych z poprzednich wyborów samorządowych, celem ustalenia najwyższych wyników w wyborach do Rady Miasta Lublina.

Share The Facts
Sylwester Tułajew
KW Prawo i Sprawiedliwość


W wyborach w 2014 roku dostałem ponad 4300 głosów(…). To był największy wynik w historii samorządu Lublina. Rok później, do Sejmu, dostałem 17,5 tys. głosów, co było trzecim wynikiem na liście, mimo że startowałem dopiero z 10. pozycji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.