Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #1

17.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

29.09. br. profilu Joanny Kunc na Facebooku udostępniono wpis, w którym podaje ona dane dot. kobiet we władzach spółek miejskich.

Dane z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin potwierdzają informację podaną przez kandydatkę na prezydenta Miasta.

Uzupełniająco trzeba dodać, że w radach nadzorczych tych spółek łącznie 6 miejsc jest obsadzanych przez kobiety.

Share The Facts
Joanna Kunc
KWW Joanna Kunc WiS Lublin Kornel Morawiecki


Kto rządzi Lublinem? (…) 6 jednoosobowych spółek miasta Lublin (jest zarządzanych przez) 6 prezesów, w tym 0 kobiet, 5 wiceprezesów, w tym 0 kobiet.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.