Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #1

17.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas wywiadu dla Dziennika Wschodniego 12.10. br. Marian Kowalski wspomniał o izbie wytrzeźwień jako części jego poprzednich programów wyborczych.

Izba wytrzeźwień w Lublinie została ponownie otwarta w kwietniu 2016 r. pod nazwą Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin. Poprzednio Izba wytrzeźwień funkcjonowała do 2002 r. w innym miejscu, na ul. Kawiej.

Marian Kowalski kandydował na prezydenta Lublina również w 2014 r. i wówczas, podczas jednego z czatów przedwyborczych 07.11.2014 r. wspomniał o swoim programie z 2006 r., w którym znalazł się m.in. postulat utworzenia izby wytrzeźwień, przedstawiając go jako nadal aktualny. W związku z tym wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

Share The Facts
Marian Kowalski
KWW „My z Lublina”


Wiele moich pomysłów z poprzednich kampanii zostało spełnionych (…) na przykład ta izba wytrzeźwień, która teraz inaczej się nazywa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.