Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #2

18.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Sylwester Tułajew nawiązał do stawek podatku od nieruchomości podczas debaty 08.10. w TVP3 Lublin.

Sprawdzono stawki podatku określone dla czterech kolejnych lat (2015-2018), w 3 najważniejszych kategoriach:

-budynki mieszkalne,

-budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

-grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Dane na podstawie uchwał Rady Miasta za 2018, 2017, 2016 2015 rok.
(stawki w zł za mkw.)

Budynki mieszkalne:

-2015 r. – 0,73 zł,
-2016 r. – 0,73 zł,
-2017 r. – 0,75 zł,
-2018 r. – 0,77 zł.

Budynki zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej:

-2015 r. – 22,2 zł,
-2016 r. – 22,2 zł,
-2017 r. – 22,46 zł,
-2018 r. – 22,76 zł.

Grunty zw. z prowadzeniem DG:

-2015 r. – 0,87 zł,
-2016 r. – 0,87 zł,
-2017 r. – 0,89 zł,
-2018 r. – 0,91 zł.

Jak widać, dla każdej z tych kategorii stawki podatku zostały dwukrotnie podniesione w omawianym okresie. Dlatego też wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

Share The Facts
Sylwester Tułajew
KW Prawo i Sprawiedliwość


Również nie będzie zwiększany podatek od nieruchomości, to co robi nieustannie przewodniczący Żuk.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.