Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #2

18.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas debaty w TVP 3 Lublin 08.10. br. Jakub Kulesza wspomniał o sytuacji budżetu miejskiego.

budżecie miasta na 2018 r. zapisano wysokość kwoty na obsługę długu publicznego, czyli spłacanie odsetek-35 000 000 mln zł (s. 32).

Dla uzupełnienia obrazu warto też przytoczyć kwoty, jakie na to przeznaczano w latach poprzednich:

2017 – 30 628 000 zł

2016 – 28 356 000 zł

 

 

Share The Facts
Jakub Kulesza
KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie

 

Na same odsetki (od długu miasta) wydajemy rocznie 35 mln zł.

 

 

 

Lien oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.