Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #2

18.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jakub Kulesza nawiązał do czasu spędzanego w korkach podczas debaty przedwyborczej 09.10. br. (1:48:32).

Najbardziej aktualny raport, w którym pojawiają się dane dla Lublina, to raport TomTom z danymi za 2016 r., gdzie istotnie czas spędzony w korkach dla tego miasta to statystycznie 37 min. dziennie. Wg raportu stanowi to wzrost o 5% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Dane dla innych miast:

Łodzi, Krakowa, Warszawy

również pokrywają się z danymi z wypowiedzi, a niewielki odchył w przypadku Krakowa mieści się w granicach dopuszczalnego błędu.

W związku z tym wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jakub Kulesza
KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie

 

Jeśli chodzi o czas spędzony w korkach, Lublin też nie wypada dobrze. Wprawdzie Warszawa to 41 min dziennie, Łódź 46, Kraków 34, ale Lublin to 37

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.