Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #2

18.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk na swoim koncie w serwisie Twitter podał dane, dotyczące kompleksu basenów Aqua Lublin za zeszły rok.

Aqua Lublin jest zarządzana przez miejską spółkę MOSiR Bystrzyca sp. z o.o. Jej sprawozdania można znaleźć w wyszukiwarce KRS, (należy podać nr KRS: 0000390895) jednak dotyczą one całej spółki, bez rozbijania na poszczególne obiekty. Można tam znaleźć jedynie informacje o przeprowadzonych pracach, które wymagały dodatkowych nakładów.

W kwestii frekwencji, artykuł Gazety Wyborczej podaje, że frekwencja na kompleksie w 2017 r. wyniosła 349 641 osób. Można te dane uznać za wiarygodne, ponieważ sprawozdanie z działalności prezydenta Lublina za 2016 r. podaje zbliżone dane: „ponad 393 000 klientów” (s. 12).

Co do wyniku finansowego, w 2016 r. wg sprawozdania wyniósł on „112 800zł” (s. 12.) W artykule GW powtórzona jest kwota, wymieniona przez prezydenta, natomiast w celu jej potwierdzenia zwróciliśmy się do odnośnych władz. Do chwili otrzymania konkretnej odpowiedzi wypowiedź zostaje uznana za nieweryfikowalną.

Aktualizacja 07.11.2018:

6 listopada br. otrzymaliśmy odpowiedź na maila z zapytaniem, w którym zawarto fragment: „chcielibyśmy potwierdzić, ze wskazana w mailu wartość zgodna jest z wynikiem obiektu bez uwzględnienia odpowiedniej części kosztów ogólnozakładowych i wydziałowych Spółki przypisanych do obiektu Aqua.”

Wobec tego zmieniamy kwalifikację wypowiedzi na prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Krzysztof Żuk
KWW Krzysztof Żuk

 

Jeden z moich kontrkandydatów stwierdził dziś, że na Aqua Lublin rocznie chodzi „około 30 tys. mieszkańców”. Nie wie? Kłamie? Tylko w tym roku w Aqua było ponad 300 tys. osób. Wynik finansowy Aqua Lublin za 2017: 1 276 117 zł.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.