Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #2

18.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Magdalena Długosz była kandydatką Partii Razem w wyborach parlamentarnych w 2015 r. W rozmowie w Radiu Lublin dziennikarz podał, że zdobyła wówczas 886 głosów, na co kandydatka odpowiedziała, że było to 2200. Cyfra podana przez dziennikarza mogła być zaczerpnięta z błędnego artykułu działu lubelskiego „Gazety Wyborczej”.

Na stronie PKW dotyczącej tych wyborów można znaleźć informację, że było to dokładnie 2216 głosów. Komitet Razem nie przekroczył progu wyborczego, a kandydatka nie zdobyła mandatu.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Magdalena Długosz
KWW Miasto dla Ludzi-Lubelski Ruch Miejski


Wtedy (w 2015 r.) zdobyłam trochę więcej (…) to było 2200 (głosów).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.