Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #2

18.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Podczas wywiadu dla Dziennika Wschodniego Krzysztof Żuk skomentował kwestię finansowania infrastruktury drogowej.

Jak wynika z uchwał budżetowych obejmujących ostatnią kadencję prezydenta Żuka, w latach 2015 – 2018 rzeczywiście realizowano ze wsparciem unijnych środków projekty usprawniające komunikację zbiorową. Z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Programu Polska Wschodnia (finansowanego tylko z EFRR) przeznaczono na te cele aż 174 756 393 zł.

Nie można jednak powiedzieć, że nie przeznaczono środków z UE na budowę dróg. Z tych samych funduszy na infrastrukturę drogową wydano 75 609 185 zł (dane dla obu rodzajów inwestycji dostępne są w załącznikach nr 6 do uchwał budżetowych Rady Miasta Lublin na lata 2015, 2016, 2017, 2018). Poniżej lista projektów dotyczących infrastruktury drogowej niepowiązanych bezpośrednio z komunikacją zbiorową, realizowanych w ostatniej kadencji z wykorzystaniem środków UE wraz z kwotą dotacji:

  • Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną – 2015 (strona 82), 414 314 zł
  • Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 – 2018 (strona 89), 59 514 149 zł
  • Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) – 2018 (strona 90), 15 680 722 zł.

 

Share The Facts
Krzysztof Żuk
KWW Krzysztof Żuk


My korzystamy z funduszy europejskich na realizację tzw. zintegrowanego transportu zbiorowego. Nie na budowę dróg.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.