Wybory 2018 – Poznań: wypowiedzi kandydatów #2

16.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź pochodzi z wywiadu udzielonego Głosowi Wielkopolskiemu.

Ryszard Grobelny był prezydentem Poznania w latach 1998-2014.

Urząd Statystyczny w Poznaniu od 2012 r. publikuje Biuletyny Statystyczne Poznania, według których do użytku oddano:

  • w 2014 r.: 0 mieszkań komunalnych (s. 26);
  • w 2013 r.: 198 mieszkań komunalnych (s. 26);
  • w 2012 r.: 138 mieszkań komunalnych ( s. 28);
  • w 2011 r.: 20 mieszkań komunalnych (źródło j.w.).

Oznacza to, że w samych latach 2011-2014 do użytku oddano 356 mieszkań komunalnych.

Według tych samych danych US Poznań w okresie od 2015 do czerwca 2018 r. (kadencja obecnie urzędującego prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka i jednocześnie Trzeciego Wiceprezydenta Poznania, Tomasza Lewandowskiego) do użytku oddano 246 mieszkań komunalnych:

Wypowiedź należy uznać za fałszywą. Za kadencji Jacka Jaśkowiaka wybudowano mniej mieszkań niż podczas ostatniej, czwartej, kadencji Ryszarda Grobelnego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.