Wybory 2018 – Poznań: wypowiedzi kandydatów #2

16.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź pochodzi z wywiadu udzielonego Głosowi Wielkopolskiemu.

Z danych zawartych w raporcie Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO, str. 307) wynika, że w 2017 roku najwyższy dochód budżetowy w przeliczeniu  na 1 mieszkańca osiągnęło województwo mazowieckie( 7 151 zł). Dochód w województwie wielkopolskim wyniósł 5 870 zł, co stanowi 7 miejsce w Polsce. Średni dochód na mieszkańca w Polsce wyniósł 5 983 zł.

Dochody budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla wszystkich województw w Polsce  w 2017 roku:

 •    Mazowieckie- 7 151 zł
 •    Pomorskie- 6 366 zł
 •    Zachodniopomorskie-  6 161 zł
 •    Dolnośląskie-  6 032 zł
 •    Warmińsko-mazurskie- 5 947 zł
 •    Lubuskie-  5 874 zł
 •    Podlaskie- 5 874 zł
 •    Wielkopolskie- 5 870 zł
 •    Małopolskie-  5 810 zł
 •    Kujawsko-pomorskie- 5 758 zł
 •    Podkarpackie-  5 718 zł
 •    Łódzkie- 5 637 zł
 •    Świętokrzyskie- 5 585 zł  
 •    Lubelskie- 5 551 zł
 •    Opolskie- 5 454 zł
 •    Śląskie- 5 433 zł

Raport KR RIO (str. 337) podaje także dane dotyczące wydatków budżetów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tym zestawieniu Poznań plasuje się na 6 miejsce z wynikiem 6 505 zł. Wyższe dochody osiągnęły:

 • Warszawa- 8803 zł
 • Świnoujście- 8082 zł
 • Sopot- 8037 zł
 • Płock- 8037 zł
 • Opole- 6701 zł
 • Olsztyn- 6559 zł

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.