Wybory 2018 – Poznań: wypowiedzi kandydatów #2

16.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź pochodzi z wywiadu udzielonego portalowi Onet.pl.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania, w kadencji 2014-2018 prezydentem miasta Poznania był Jacek Jaśkowiak. Powołał on czterech zastępców:

Obietnica powołania kobiety na stanowisko wiceprezydenta miasta Poznania jest efektem podpisanych przez Jacka Jaśkowiaka postulatów Wielkopolskiego Kongresu Kobiet jeszcze w trakcie samorządowej kampanii wyborczej w 2014 r. Pierwszy ze wspomnianych postulatów dotyczy właśnie przyznania kobiecie stanowiska wiceprezydenta Poznania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.