Jacek Jaśkowiak o saldzie migracji w Poznaniu

16.10.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zmiany demograficzne w Poznaniu rejestrowane od 1990 aż do 2016  roku w 18 latach notowały negatywne saldo, z rekordowym odpływem 3332 osób między 2014 i 2015 rokiem oraz rekordowym wzrostem o 2008 osób między 1989 i 1990 rokiem. Najnowsze dane, dotyczące zmian między 2015 i 2014 rokiem wskazują odpływ 1976 osób. Poprzednie ujemne saldo na poziomie poniżej 2000 osób zarejestrowane było między 2002 i 2003 rokiem i wyniosło 1513 osób.

Wypowiedź Jacka Jaśkowiaka nie odnosi się wprost do określonego horyzontu czasowego. Nie jest jednak prawdą, że ujemne saldo migracji po raz pierwszy zeszło do poziomu poniżej 2 tysięcy, w związku z czym uznajemy wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.