Jacek Jaśkowiak o tramwajach niskopodłogowych w Poznaniu

16.10.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Kraków

Zgodnie z informacją udostępnioną przez przewoźnika, na dzień 6.02.2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie dysponuje 394 wagonami tramwajowymi:

  • 105Na – 72 (wysokopodłogowe),
  • E1 – 71 (wysokopodłogowe),
  • C3 – 61 (wysokopodłogowe),
 • N8 – 12 (wysokopodłogowe z członem niskopodłogowym),
 • EU8N – 40 (środkowy człon niskopodłogowy),
 • 405N – 1 (dwa spośród pięciu członów są niskopodłogowe),
  • GT8S – 27 (wysokopodłogowe),
 • NGT6 – 50 (trzyczłonowy wagon z częścią niskopodłogową wynoszącą około 65%),
 • NGT8 – 24 (trzyczłonowy wagon z częścią niskopodłogową wynoszącą ok. 68% ),
 • 2014N – Krakowiak – 36 (niskopodłogowe na obszarach pomiędzy wózkami).

Podsumowując powyższe zestawienie należy stwierdzić, że 163 z 394 wagonów, czyli ok. 41,4 proc. stanowią wagony niskopodłogowe.

Poznań

Zgodnie z informacją udostępnioną przez przewoźnika, na dzień 1.01.2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. dysponuje 222 składami tramwajowymi:

  • 105Na – 35 (wysokopodłogowe),
  • Konstal 105NaDK – 3 (wysokopodłogowe),
  • Moderus Alfa DC – 18 (wysokopodłogowe),
  • Moderus Alfa AC – 2 (wysokopodłogowe),
 • Siemens Combino – 14 (całkowicie niskopodłogowe)
 • Solaris Tramino S105p – 45 (całkowicie niskopodłogowe)
 • Moderus Beta MF 02 AC – 24 (obniżona podłoga w członie środkowym, ok. 20 % niskiej podłogi)
 • Moderus Beta MF 20 AC – 20 (częściowo niskopodłogowe)
 • Moderus Beta MF 22 AC-BD – 10 (częściowo niskopodłogowe)
  • GT8 – 31 (wysokopodłogowe),
  • GT8/0 (dwukierunkowe) – 6 (wysokopodłogowe),
 • Tatra RT6 MF06 AC – 14 (częściowo niskopodłogowe).

Podsumowując powyższe zestawienie należy stwierdzić, że 127 z 222 składów, czyli ok. 57,2 proc. stanowią wagony niskopodłogowe.

Jacek Jaśkowiak w swojej wypowiedzi wskazuje jednak na okoliczność zakupu 50 nowych, całkowicie niskopodłogowych składów z rodziny Moderus Gamma: 30 tramwajów jednokierunkowych i 20 dwukierunkowych. Zgodnie z podpisaną umową, pierwsze tramwaje miały pojawić się na ulicach Poznania w sierpniu 2018 r., a ostatnie – latem 2019 r. Najnowsze doniesienia medialne wskazują jednak, że nowe tramwaje zagoszczą w Poznaniu dopiero w listopadzie 2018 r. Po dostarczeniu wszystkich składów (i przy założeniu, że dotychczasowe składy nie zostaną wycofane z eksploatacji), flota tramwajowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Spółki z o.o. wynosiłaby 272 składy, spośród których 177 – czyli ok. 65,1 proc. – byłyby składami niskopodłogowymi.

Łódź – 

Zgodnie z informacją ze strony przewoźnika, na dzień 20.10.2018 r. MPK- Łódź Spółka z o.o. dysponuje 495 wagonami tramwajowymi. Przewoźnik nie udostępnia jednak szczegółowych statystyk związanych z liczebnością konkretnych typów i modeli tramwajów – zwróciliśmy się więc z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w tej sprawie do MPK- Łódź Spółka z o.o. Do czasu otrzymania odpowiedzi, wypowiedź Jacka Jaśkowiaka kwalifikujemy jako nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.