Wybory 2018 – Poznań: wypowiedzi kandydatów #2

16.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź została udzielona w ramach akcji #WybieramŚwiadomie portalu Interia.pl.

Ze statystyk zamieszczonych w Banku Danych Lokalnych wynika, że w 1998 r. Poznań posiadał 24028 mieszkań komunalnych, a w 2013 r. – 12944. Oznacza to o 11084 mniej mieszkań komunalnych. Prawdziwa jest część wypowiedzi dotyczącej tego, że za prezydentury Ryszarda Grobelnego (1998-2014 r.) miasto wyzbyło się około 11 tys. lokali komunalnych.

Według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu (Biuletyn Statystyczny Poznania), w latach prezydentury Jacka Jaśkowiaka do użytku oddano:

W latach 2015-2018 wybudowano 246 mieszkań komunalnych. Prawdziwe jest stwierdzenie, że za prezydentury Jacka Jaśkowiaka oddano wybudowano ok. 250 lokali.

Całą wypowiedź należy więc uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.