Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #1

04.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jedną z obietnic wyborczych Rafała Trzaskowskiego (kandydata KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA), którą poseł złożył jeszcze w trakcie tzw. prekampanii samorządowej, jest deklaracja utrzymania i rozwijania miejskiego programu refundacji in vitro dla mieszkańców Warszawy.

Warszawski program in vitro to już ponad 200 szczęśliwych rodzin. Rząd PiS zlikwidował krajowy program in vitro. My…

Gepostet von Rafał Trzaskowski am Montag, 11. Juni 2018

Na początku czerwca 2017 r. Rada Warszawy przyjęła miejski program polityki zdrowotnej pn. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego”. Osobom zakwalifikowanym do programu przysługuje dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł do każdej procedury. Nie może ono jednak przewyższyć 80% całkowitego kosztu. Można z niego skorzystać maksymalnie 3 razy, pod warunkiem, że wcześniejsze próby się nie powiodły. Do programu zakwalifikowane mogą zostać kobiety w wieku od 25 do 40 lat. Para musi też mieszkać w Warszawie co najmniej 2 lata. Pierwsze pary skorzystały z programu w listopadzie 2017 r. Program jest realizowany przez 6 klinik warszawskich.

W celu zweryfikowania wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego zwróciliśmy się do stołecznego Biura Polityki Zdrowotnej o dokładne dane, aktualne na dzień 11.06.2018 r. (datę postu R. Trzaskowskiego). Według statystyk, opartych na comiesięcznych rozliczeniach miejskiego programu polityki zdrowotnej, liczba jego uczestników wyniosła odpowiednio:

  • na dzień 31.05.2018 r. –  889,
  • na dzień 30.06.2018 r. –  992.

Z perspektywy analizowanej wypowiedzi istotna jest jednak liczba potwierdzonych ciąż klinicznych, która wynosiła:

  • na dzień 31.05.2018 r. – 250,
  • na dzień 30.06.2018 r. 292.

W związku z przedstawionymi danymi statystycznymi, wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA


Warszawski program in vitro to już ponad 200 szczęśliwych rodzin.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.