Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #1

04.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Krajowy program in vitro, a właściwie Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016” został wprowadzony przez Ministra Zdrowia w rządzie PO-PSL w lipcu 2013 r. Był to – jak sama nazwa wskazuje – trzyletni program leczenia niepłodności m.in. poprzez finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa, którym objętych miało zostać 15 tys. par. Pomimo wyraźnie oznaczonych ram czasowych obowiązywania programu, Ewa Kopacz – Prezes Rady Ministrów w rządzie PO-PSL jeszcze w październiku 2015 r. zapowiedziała kontynuację rządowego programu in vitro. Stosowną decyzję podjął w listopadzie 2015 r. Marian Zembala (ówczesny Minister Zdrowia), akceptując program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2016-2019”. Jednak tuż po wyborach parlamentarnych z listopada 2015 r. Konstanty Radziwiłł, następca M. Zembali na stanowisku Ministra Zdrowia (w rządzie PiS), podjął decyzję o unieważnieniu kolejnej edycji programu (tj. na lata 2016-2019).

Warto jednak zaznaczyć, że Minister Zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości przyjął własny „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020”, który jest realizowany w okresie od 1.09.2016 r. do 31.12.2020 r. Jego głównymi celami są edukacja i promocja zdrowia prokreacyjnego oraz szkolenia dla personelu medycznego z zakresu procedur diagnozowania i leczenia niepłodności. Program zakłada także kompleksowe podejście do kwestii niepłodności, głównie poprzez diagnostykę i niektóre zabiegi inwazyjne, takie jak histeroskopia i laparoskopia – nie ma w nim jednak mowy o dofinansowaniu procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

W związku z decyzją podjętą przez K. Radziwiłła (Ministra Zdrowia w rządzie PiS) dot. unieważnienia kolejnej edycji programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego”, a także przyjęciem „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”, będącego nową inicjatywą (s. 14 Programu), wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA


Rząd PiS zlikwidował krajowy program in vitro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.