Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #2

26.09.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Kwestię liczby oczekujących na mieszkanie w Warszawie podniósł także Marek Jakubiak w programie Kwadrans Polityczny TVP1. Kontekst wypowiedzi pozwala stwierdzić, że kandydat KWW Kukiz’15 mówi o oczekujących na mieszkania komunalne, z zasobu m.st. Warszawy.

Marek Jakubiak przywołuje dane liczbowe zbliżone do tych przedstawionych we wspominanej odpowiedzi Biura Polityki Lokalowej, jednak – podobnie do Jakuba Stefaniaka z PSL – odnosi je do niewłaściwego pojęcia. Mając na względzie definicję ustawową oraz tę stosowaną przez GUS w statystyce publicznej należy stwierdzić, że liczba osób oczekujących na mieszkanie jest bowiem innym wskaźnikiem niż liczba gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie. Z tego powodu jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15


4 tys. warszawiaków czeka na mieszkania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.