Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #2

26.09.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Gościem Radia ZET w dn. 20.09.2018 r. był Rafał Trzaskowski, który skomentował bieżące wydarzenia związane z kampanią do wyborów samorządowych. W rozmowie z Beatą Lubecką polityk wyraził chęć udziału w debacie z kontrkandydatem z ramienia PiS-u, Patrykiem Jakim,odniósł się także do kosztów swoich obietnic wyborczych oraz do wysokości tzw. janosikowego:

Do tej pory Warszawa sobie radziła z janosikowym, co roku płaciła 700 mln, teraz to urośnie do 1 mld (…).

 

Wpłata do budżetu państwa dokonywana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530, t.j.), czyli tzw. janosikowe, jest przeznaczana na część równoważącą subwencji ogólnej i tym samym stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (jest systemem poziomego wyrównywania dochodów).

Wpłata m.st. Warszawy do budżetu państwa na ten cel wynosi odpowiednio:

Mimo poprawnej estymacji poziomu stołecznych wydatków na tzw. janosikowe we wcześniejszym fragmencie wywiadu:

Na razie to janosikowe, które jest olbrzymie, wynosi niecały miliard.

Rafał Trzaskowski w dalszej części rozmowy – stanowiącej rozwinięcie i doprecyzowanie przytoczonej wypowiedzi – sugeruje, że różnica w wysokości kwot wpłacanych do budżetu państwa przez Warszawę z tytułu tzw. janosikowego wyniesie ok. 300 mln zł (z poziomu 700 mln do 1 mld), jednak już w bieżącym roku budżetowym m.st. Warszawa wpłaca na ten cel ok. 936 mln zł. Ponadto, Rafał Trzaskowski sugeruje, że coroczne wpłaty stolicy oscylują wokół kwoty 700 mln zł, jednak już w 2016 roku suma ta wyniosła ok. 792 mln zł, a w 2017 roku przekroczyła granicę 800 mln i wyniosła ok. 837 mln zł. Z podanych względów wypowiedź tę uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


Do tej pory Warszawa (…) co roku płaciła 700 mln [tzw. janosikowego – przyp. red.], teraz to urośnie do 1 mld.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.