Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #3

02.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rafał Trzaskowski podczas wywiadu w programie Gość Radia ZET, przy okazji omawiania finansowych zdolności stolicy w zakresie wpłacana tzw. janosikowego, odniósł się do wysokości budżetu Warszawy:

Budżet [Warszawy – przyp. red.] wynosi ponad 17 mld zł.

Zgodnie z danymi zawartymi w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LIX/1540/2017 w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, w planie na bieżący rok budżetowy suma dochodów w stolicy wyniesie 15 940 313 368 zł, a suma wydatków – 17 671 266 007 zł.

Przy ocenie fragmentu wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego trzeba mieć na uwadze kontekst analizowanego fragmentu wywiadu, a więc m.in. wydatki ponoszone przez stolicę na tzw. janosikowe czy związane z rozwojem infrastrukturalnym. Tym samym można przypuszczać, że Rafał Trzaskowski, mówiąc o kwocie ponad 17 mld zł, miał na myśli wydatki – a nie dochody – budżetu miasta. Z tego względu jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


Budżet [Warszawy – przyp. red.] wynosi ponad 17 mld zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.