Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #4

11.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

informacji udostępnionych przez Urząd m.st Warszawy wynika, że w budżecie na 2018 r. stolica przeznaczyła na rekreację, sport i upowszechnianie turystyki 235 mln zł.

Andrzej Rozenek przytacza prawidłową kwotę wydatków na cele sportowo-rekreacyjne, jego wypowiedź uznajemy więc za prawdziwą.

Share The Facts
Andrzej Rozenek
KKW SLD Lewica Razem


Warszawa wydaje 235 mln w tym budżecie na rekreację, sport i promocję turystyki.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.