Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #4

11.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą nr XL/1216/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok, a właściwie z Załącznikiem nr 5 do wspomnianej uchwały, Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących było ujęte jako jeden z Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2008-2012 jako zadanie ogólnomiejskie. Planowana całkowita wysokość wydatków miasta na tę inwestycję miała wynieść 365 000 000 zł, jednak – wobec zaproponowanej poprawki do budżetu, zwiększającej tę sumę o 102 054 871 zł – ostatecznie kwota ta została zmieniona na 467 054 871 zł. Zwiększenie to było efektem przetargu, w którym najtańsza oferta opiewała na kwotę 465 mln zł.

[Źródło: uchwała nr XL/1216/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok, Załącznik nr 5, Wydatki na zadania ogólnomiejskie: CZĘŚĆ A]

Warto jednak zaznaczyć, że na mocy tej samej uchwały Rady m.st. Warszawy stolica zmniejszyła zaplanowane w 2008 r. wydatki na to zadanie o kwotę zwróconego podatku VAT, którą przeznaczono na zbilansowanie zmian w planie inwestycji ogólnomiejskich, objętych wspomnianą korektą.

[Źródło: uchwała nr XL/1216/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok, Załącznik nr 4B, Inwestycje ogólnomiejskie]

 

Warto również zauważyć, że zgodnie ze słowami dyrektora stołecznego ośrodka sportu i rekreacji Janusza Kopaniaka (podczas zeznań w trakcie procesu cywilnego, który spółka ITI wytoczyła Jarosławowi Kaczyńskiemu), faktyczny wydatek miasta na modernizację stadionu był mniejszy niż spodziewany:

Koszt netto budowy stadionu to 374 mln zł, co wynika z umowy między wykonawcą a WOSIR, zarządcą ośrodka ze stadionem.

[Cyt. za: Świadek: faktyczny koszt przebudowy stadionu Legii to 374 mln zł, „Puls Biznesu”, 23.09.2010 r.]

Marek Jakubiak przytacza kwotę planowanych wydatków przeznaczonych przez m.st. Warszawę na budowę stadionu przy ul. Łazienkowskiej, która mieści się w granicach zaokrąglenia, pomija jednak fakt zmniejszenia dofinansowania w 2008 roku o zwrot podatku VAT oraz koszt budowy stadionu wynikający z umowy. Tym samym jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15


[Było to – przyp. red.] 460 mln wydanych przez miasto Warszawę na budowę stadionu [Legii – przyp. red.].

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.