Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #5

19.10.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W programie Tłit WP z dn. 12.10.2018 r. Jan Śpiewak zwrócił uwagę na swój status warszawskiego radnego i wieloletnią działalność na rzecz stołecznych spraw społecznych.

.@JanSpiewak w studio #Tlit_Wp https://t.co/6G5LvVLIt2

— Tłit (@Tlit_Wp) October 12, 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) i Statutem m.st. Warszawy przyjętym uchwałą nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z 10 stycznia 2008 r., w Warszawie funkcjonuje obecnie Rada m.st. Warszawy (w skład której wchodzi 60 radnych) oraz 18 rad dzielnic, będących organami stanowiącymi i kontrolnymi warszawskich jednostek pomocniczych.

Jedynym radnym rad dzielnic spośród kandydatów na urząd prezydenta m.st. Warszawy jest Jan Śpiewak, który od 2014 r. jest niezrzeszonym radnym miasta Warszawa-dzielnica Śródmieście. Żaden obecny kandydat na prezydenta stolicy nie zasiada w Radzie m.st. Warszawy w kadencji 2014-2018. Jedynym radnym, który do niedawna ubiegał się o urząd prezydenta Warszawy, jest Piotr Guział – w połowie września 2018 r. poparł on jednak kandydaturę Patryka Jakiego i tym samym wycofał się z samorządowych wyborów prezydenckich w Warszawie.

Warto jednak odnotować zaangażowanie się (minione i obecne) w działalność stołecznego samorządu niektórych kontrkandydatów Jana Śpiewaka :

  • Sławomir Antonik od 2013 roku jest Burmistrzem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (wcześniej, od 2006 roku, pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza), ponadto w roku 2010 i 2014 został wybrany do Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy;
  • Krystyna Krzekotowska w latach 1994–1998 była radną i wiceprzewodniczącą Rady Gminy w gminie Warszawa-Bielany (i jednocześnie wiceprzewodniczącą rady gminy),
  • Jacek Wojciechowicz był m.in. Burmistrzem Dzielnicy Wesoła (w latach 1998-2002 i  2004-2006), zastępcą Burmistrza Dzielnicy Targówek (w latach 20022004) oraz pełnił funkcję wiceprezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnego za inwestycje (w latach 20062016).

Jan Śpiewak uwypukla swoje dokonania i tym samym umniejsza role swoich kontrkandydatów, dlatego też jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Jan Śpiewak
KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa


Jestem jedynym radnym z tego całego towarzystwa [kandydatów na prezydenta Warszawy – przyp.red.], jako jedyny się zajmowałem Warszawą od wielu, wielu lat.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.