Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #5

19.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Piotr Ikonowicz poruszył kwestię zamożności radnych Rady m.st. Warszawy dwukrotnie: najpierw podczas debaty kandydatów do Rady m.st. Warszawy, która odbyła się 10.10.2018 r. na antenie Radia Warszawa, a następnie podczas debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta m.st. Warszawy, która odbyła się 12.10.2018 r. i została wyemitowana przez trzy stacje: TVP Info, TVN 24 i Polsat News.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) w skład Rady m.st. Warszawy wchodzi 60 radnych. Piotr Ikonowicz – twierdząc, że co czwarty radny m.st. Warszawy to milioner – mówi więc o 15 członkach Rady m.st. Warszawy.

W celu weryfikacji tej wypowiedzi, sprawdziliśmy oświadczenia majątkowe wszystkich radnych miasta stołecznego Warszawy. Według oświadczeń majątkowych za rok 2017, które dostępne są na stronie BIP-u stołecznego urzędu miasta, 28 radnych posiada majątek (odrębny lub wchodzący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej) wart powyżej miliona złotych, w postaci m.in. zasobów pieniężnych, nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach handlowych czy prowadzonej działalności gospodarczej. Są to:

Ze względu na fakt, że majątek wart ponad 1 milion złotych posiada prawie połowa (46 proc.) radnych m.st. Warszawy, wypowiedź Piotra Ikonowicza uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Piotr Ikonowicz
KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza


Co czwarty radny Rady [m.st. Warszawy – przyp. red.] jest milionerem.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.