Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #1

14.09.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Uzasadnienie

Jerzy Michalak w swej wypowiedzi powołuje się najprawdopodobniej na dane Eurostatu opublikowane podczas XV Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów.

Zgodnie z nimi, Dolny Śląsk na szczeblu statystycznym regionu Unii Europejskiej NUTS 2 w latach 2006 – 2016 odnotował najwyższy wzrost wskaźnika zatrudnienia (wśród osób w wieku produkcyjnym 20 – 64) wynoszący 12,5 punktu procentowego. Identyczny wynik odnotował region Kayseri kandydującej do UE Turcji.

Jednak nowsze dane Eurostatu, uwzględniające rok 2017, nie potwierdzają tej tezy. Zgodnie z nimi, w latach 2006 – 2017, regionem o najwyższym wzroście wskaźnika zatrudnienia okazało się Województwo Pomorskie z wynikiem 14,3 punktu procentowego. Dolny Śląsk zajął w tej klasyfikacji szóste miejsce z wynikiem 13,2 punktu procentowego.

Również rozpatrując wzrost na przestrzeni ostatniej dekady, w latach 2007 – 2017 Dolny Śląsk nie okazał się być najlepszym regionem w Europie pod względem wzrostu zatrudnienia. Na pierwszym miejscu z wynikiem 14,5 punktu procentowego uplasowały się ex aequo dwa tureckie regiony Sanliurfa i Diyarbakir. Spośród regionów unijnych, najlepszym okazał się węgierski region Észak-Alföld z wynikiem 14,2 punktu procentowego. Dolny Śląsk zajął 11 miejsce z wynikiem 10,8 punktu procentowego.

Zgodnie z naszą metodologią bierzemy pod uwagę najnowsze dane istniejące w chwili wypowiedzi. Ponadto, Jerzy Michalak w swej wypowiedzi kładzie nacisk na aktualność danych, odnosząc się do kończącej się właśnie kadencji samorządów. Z tego też względu, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Jerzy Michalak
KW Bezpartyjny Ruch Obywatelski


Za Dolnym Śląskiem naprawdę dobre i stabilne cztery lata rozwoju. Tę kadencję kończymy jako najlepszy w Europie region pod względem wzrostu zatrudnienia.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.