Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #1

14.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Marty Lempart została zaczerpnięta z transmisji na żywo konferencji prasowej KWW Wrocław Dla Wszystkich.

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych w roku 2014 frekwencja w skali kraju opiewała na poziomie 47,21%.

W skali województwa dolnośląskiego wskaźnik ten wyniósł 44,67%, natomiast w wyborach na prezydenta miasta Wrocławia uczestniczyło już tylko 36,34% uprawnionych do głosowania.

Powtórzyła się zatem sytuacja z 2010 roku, albowiem wtedy do głosowania w całym kraju przystąpiło ponad 47% Polaków. Już tylko 45,22% oddało głos w województwie dolnośląskim, a 39,40% mieszkańców Wrocławia poszło oddać głos na prezydenta miasta (34,80% w II. turze wyborów).

Marta Lempart nie precyzuje w swej wypowiedzi, jaki dokładnie typ frekwencji ma na myśli (lokalna, ogólnopolska), jednak żadna z nich w wyborach samorządowych 2014 nie wynosiła, jak twierdzi, „niewiele ponad 30%”. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Marta Lempart
KWW Wrocław Dla Wszystkich


Frekwencja w wyborach samorządowych wynosi niewiele ponad 30%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.