Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #1

14.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jacek Sutryk w audycji Radia TOK FM podsumował ostatnią dekadę rządów Rafała Dutkiewicza, w kontekście bezrobocia, a także wysokości budżetu miasta.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia rejestrowanego we Wrocławiu w lipcu 2018 roku wyniosła 2%. Dla porównania, w lipcu 2008 roku według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego we Wrocławiu wynosiła 3,7%. Ostatni raz, gdy stopa bezrobocia rejestrowanego sięgnęła we Wrocławiu dwucyfrowego wyniku, miał miejsce w maju 2006 roku, a więc ponad 12 lat temu. Ponadto, w żadnym z miesięcy roku 2018 stopa bezrobocia nie spadła do poziomu niższego niż 2%. W związku z tym, wypowiedź oceniamy jako fałszywą.

Share The Facts
Jacek Sutryk
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


We Wrocławiu z dwucyfrowego bezrobocia w ciągu 10 lat zeszliśmy do bezrobocia rejestrowanego na poziomie mniej niż 2%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.