Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #1

14.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jarosław Bogusławski w programie telewizji wRealu24 odniósł się do pomysłu wprowadzenia lokalnej waluty na obszarze Wrocławia.

W 2012 roku z inicjatywy lokalnych aktywistów i działaczy społecznych, na obszarze Bristolu w Wielkiej Brytanii wprowadzono dodatkowy, obok funta szterlinga, środek płatniczy – lokalną walutę funta bristolskiego.

Według pomysłodawców inicjatywy, bristolskiego, korzystający z funta bristolskiego wspierają lokalną gospodarkę poprzez działanie efektu mnożnika lokalnego. Przedsiębiorca otrzymujący za swój towar określoną kwotę funtów bristolskich może wydać ją na przykład na zapłatę za usługę dla swoich dostawców, podwykonawców itp. lub też przeznaczyć na opłacenie lokalnych podatków. Terytorialne ograniczenie obiegu pieniądza, oprócz pobudzenia lokalnej gospodarki ma też zapobiegać wyprowadzaniu wypracowywanych na miejscu zysków na rachunki bankowe do większych ośrodków miejskich (w przypadku Bristolu – na przykład Londyn), czy też za granicę.

Funt bristolski dostępny jest w formie elektronicznej, jak również rzeczywistej. Istnieje możliwość jego wymiany na funta szterlinga.

Instytucjami odpowiedzialnymi za funta bristolskiego jest Bristol Pound CIC (Community Interest Company – forma prawna przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii specjalizującego się w działaniu na rzecz interesów lokalnych społeczności), a także Bristol Credit Union – unię kredytową nadzorowaną przez brytyjski odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego – Financial Conduct Authority.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.