Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #2

25.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jacek Sutryk na swoim profilu twitterowym podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej odniósł się do kwestii darmowego biletu komunikacyjnego dla uczniów.

Darmowa komunikacja miejska dla uczniów obowiązuje we Wrocławiu od 1 września 2018 roku, na podstawie uchwały z 5 kwietnia 2018 roku. Do bezpłatnej komunikacji miejskiej uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do ukończenia przez nie 21. roku życia.

Wrocław nie jest jednak pierwszym dużym miastem, które wprowadziło darmową komunikację miejską dla uczniów.

Warszawa, jako pierwsze duże miasto, przyjęła uchwałę wprowadzającą darmową komunikację miejską dla uczniów podstawówek i gimnazjów 6 kwietnia 2017 roku. Uczniowie mogą jeździć tam za darmo od 1 września 2017 roku, pod warunkiem, że posiadają tzw. Kartę Ucznia.

Poznań przyjął uchwałę wprowadzającą darmową komunikację miejską dla uczniów 5 lutego 2018 roku i obowiązuje ona od 1 września 2018 roku. Ulga również dotyczy uczniów podstawówek i gimnazjów o ile uczeń posiada ważną legitymację lub ma zapisaną informację o przysługującym mu uprawnieniu na tzw. Karcie PEKA.

W Gdańsku darmowa komunikacja dla uczniów  miejska obowiązuje od 1 lipca 2018 roku, a uchwała w tej sprawie została przyjęta 22 lutego 2018 roku. Tutaj za darmo mogą jeździć uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uprawnieni do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca, do ukończenia 24. roku życia.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ zostało w niej użyte określenie “jedno z pierwszych”, a nie “pierwsze”. Według naszej analizy tylko trzy inne duże miasta wprowadziły podobne rozwiązanie u siebie.

Share The Facts
Jacek Sutryk
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


To Wrocław, jako jedno z pierwszych dużych miast w Polsce, wprowadził darmowy bilet komunikacyjny dla uczniów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.