Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #2

25.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jarosław Bogusławski poruszył kwestię wydatków na diety radnych w programie telewizji wRealu24.

Biorąc pod uwagę maksymalną dietę radnego w 2018 roku (2684,13 zł) oraz liczbę radnych wybranych w ostatnich wyborach (46790), wszyscy radni, w ramach diet, przez rok nie otrzymują więcej niż ok. 1,5 mld złotych. Wypowiedź J. Bogusławskiego jest fałszywa.

Zgodnie ustawami o samorządach gminnym, powiatowymwojewództwa, wysokość miesięcznej diety radnego nie może być wyższa niż 1,5 kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Tę kwotę określa budżet państwa. W 2018 roku, według art. 9 ustawy budżetowej, jest to 1789,42 zł. Dieta radnego nie może zatem przekroczyć 2684,13 zł.

Maksymalne diety radnych gmin i powiatów są ponadto zależne od liczby mieszkańców ich jednostek. Zgodnie z rozporządzeniami  Rady Ministrów:

  • gminach powyżej 100 tys. mieszkańców – 100% maksymalnej wysokości diety (2684,13 zł)
  • w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców –  75% (2013,10 zł)
  • w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców – 50% (1342,07 zł)
  • powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców – 100% (2684,13 zł)
  • w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców – 85% (2281,51 zł)
  • w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców – 70% (1878,89 zł).

Zgodnie z obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej, w wyborach samorządowych z 2014 roku wybrano 46790 radnych, z czego 39 536 radnych gmin, 423 dzielnic m.st Warszawy, 6 276 powiatów i 555 województw.

Wobec tego, maksymalne roczne wydatki na diety radnych można uzyskać poprzez pomnożenie maksymalnej diety z liczbą radnych i liczbą miesięcy w roku. Obliczenie to daje następujący wynik:

2684,13 * 46 790 * 12 = 1 507 085 312,4

Oznacza to, że diety radnych, w skali kraju i w ciągu roku, obejmując wszystkie szczeble samorządu, nie mogą wynieść więcej niż ok. 1,5 mld zł. Ponadto w przypadku niektórych radach obowiązują niższe diety maksymalne, więc łączny wydatek na diety radnych jest z pewnością niższy niż 1,5 mld. W związku z tym wypowiedź J. Bogusławskiego uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Jarosław Bogusławski
KWW Jarka Bogusławskiego


Każdy z nich (radnych) pobiera dietę i to jest chyba 50 ileś miliardów złotych w skali roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.