Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #3

04.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Katarzyna Obara-Kowalska poruszyła kwestię swojej frekwencji na posiedzeniach Rady Miejskiej Wrocławia w wywiadzie udzielonym Gazecie Wrocławskiej.

Katarzyna Obara-Kowalska jako radna zasiada w Radzie Miejskiej Wrocławia już drugą kadencję. Zgodnie z danymi uzyskanymi od Urzędu Miejskiego we Wrocławiu w trybie dostępu do informacji publicznej, jej frekwencja w poszczególnych latach na sesjach Rady prezentuje się następująco:

VI Kadencja:

  • 2010 r. – obecna na 4 z 4 posiedzeń
  • 2011 r. – obecna na 15 z 16 posiedzeń
  • 2012 r. – obecna na 15 z 16 posiedzeń
  • 2013 r. – obecna na 13 z 17 posiedzeń
  • 2014 r. – obecna na 9 z 13 posiedzeń

Łącznie: obecna na 56 z 66 posiedzeń (około 85% frekwencji) VII Kadencja:

  • 2014 r. – obecna na 4 z 5 posiedzeń
  • 2015 r. – obecna na 12 z 14 posiedzeń
  • 2016 r. – obecna na 12 z 15 posiedzeń
  • 2017 r. – obecna na 10 z 15 posiedzeń
  • 2018 r. – obecna na 7 z 10 posiedzeń

Łącznie: obecna na 45 z 59 posiedzeń (około 76% frekwencji)

Łącznie dwie kadencje: obecna na 101 ze 125 posiedzeń (około 81% frekwencji)

Przyjmując margines błędu za dopuszczalny, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Katarzyna Obara-Kowalska
KW Bezpartyjny Wrocław


Przez 8 lat pracy w radzie miejskiej byłam na około 85 proc. sesji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.