Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #3

04.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jacek Sutryk w audycji Radia Rodzina poruszył kwestię liczby miejsc w przedszkolach, jakie corocznie oddaje się we Wrocławiu.

Zgodnie z danymi uzyskanymi w trybie dostępu do informacji publicznej od Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w latach 2014-2018, a więc aktualnej kadencji samorządowej, liczba miejsc przedszkolnych w nowo otwieranych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wrocław wynosiła:

 • 2014 r. – 150
 • 2015 r. – 300
 • 2016 r. – 450
 • 2017 r. – 850
 • 2018 r. – 0

Ponadto, liczba nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst (jednostka samorządu terytorialnego – przyp. Demagog) we Wrocławiu w latach 2014-2018 wynosiła odpowiednio:

 • 2014 r. – 495
 • 2015 r. – 1127
 • 2016 r. – 574
 • 2017 r. – 329
 • 2018 r. – 1169

W swojej wypowiedzi, Jacek Sutryk sugeruje, że coroczna, łączna liczba nowych miejsc oddawanych we wrocławskich przedszkolach wynosi około 2 tysiące miejsc. Podliczając powyższe dane otrzymujemy łączną liczbę nowych miejsc we wrocławskich przedszkolach odpowiednio:

 • 2014 r. – 645
 • 2015 r. – 1427
 • 2016 r. – 1024
 • 2017 r. – 1179
 • 2018 r. – 1169

W żadnym z omawianych lat, Wrocław nie zbliżył się nawet do poziomu łącznej liczby dwóch tysięcy nowych miejsc przedszkolnych. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

  https://www.sharethefacts.co/share/2d09e41e-aedb-4060-8258-49f9f9a11fbc

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.