Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #3

04.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jarosław Bogusławski poruszył kwestię liczby radnych w Stanach Zjednoczonych porównując ją do zbyt wysokiej, w jego ocenie, liczby radnych we Wrocławiu, w programie telewizji wRealu24.

Rada Miejska Nowego Jorku (New York City Council) jest organem władzy ustawodawczej na poziomie miasta. Do jej najważniejszych kompetencji należy przyjmowanie budżetu miasta, stanowienie prawa lokalnego, kontrola nad miejskimi instytucjami, takimi jak Policja Miasta Nowy Jork NYPD. Zasiada w niej 51 radnych wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych rozlokowanych w 5 dzielnicach Nowego Jorku: Manhattanie, Bronxie, Queens, Brooklynie oraz Staten Island.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

  https://www.sharethefacts.co/share/59cd4f25-2282-4953-9839-a5633ecca9a7

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.