Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #4

15.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zespół Demagoga zwrócił się w trybie dostępu do informacji publicznej  do Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu oraz Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. jako zarządców zasobu komunalnego we Wrocławiu o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących zaległości w opłatach za mieszkania komunalne.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, zaległości wobec Gminy Wrocław z tytułu nieuregulowanych opłat (czynsze, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, opłaty niezależne od właściciela tj. opłaty za zimną wodę, ścieki, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, wywóz nieczystości stałych) mieszkańców za komunalne lokale mieszkalne wg stanu na dzień 30 września 2018 r.  wynosiły 268 601 646,40 zł.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., wysokość zadłużenia stanem na 30.09.2018 r. wynosiła 187 517 204,50 zł.

Łączna kwota zadłużenia wynosi więc 456 118 850,90 zł.

Biorąc pod uwagę estymacyjny charakter wypowiedzi, a także fakt, iż kwota ta, wedle informacji udzielonej przez Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, jest kwotą narastającą, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.