Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #4

15.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jacek Sutryk poruszył kwestię nadprogramowych wydatków związanych z rządową reformą oświaty zakładającą likwidację gimnazjów, w audycji Radia Rodzina.

Zgodnie z datowaną na 10 sierpnia odpowiedzią na wniosek o udzielenie informacji publicznej nr 753/2018, Gmina Wrocław w 2017 roku poniosła łączny koszt w wysokości 11 mln złotych w związku z przeprowadzoną reformą edukacji. Oprócz tego, otrzymała na ten cel środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 2,5 mln złotych.

Na 2018 rok planowane jest poniesienie wydatków na rzecz reformy edukacji w wysokości  3 mln złotych.

Łącznie więc, kwota, jaką Gmina Wrocław musiała wydać w związku z reformą edukacji w latach 2017 i 2018 oscyluje wokół 14 mln złotych. Jest to kwota ponad siedmiokrotnie niższa od tej, o której mówi Jacek Sutryk. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Jacek Sutryk
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

My sobie (z reformą edukacji) poradziliśmy wydając przy tym dodatkowo 100 milionów złotych wcześniej niezaplanowanych środków finansowych.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.