Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #4

15.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Katarzyna Obara-Kowalska poruszyła kwestię finansowania sportu we Wrocławiu w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej.

Według informacji udzielonych w trybie dostępu do informacji publicznej na wniosek 214/2018 dotyczący informacji nt. wydatków Gminy Wrocław i Jednoosobowych Spółek Gminy Wrocław przeznaczonych na rzecz klubu piłkarskiego Śląsk Wrocław, Gmina Wrocław od momentu objęcia udziałów w spółce Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. przeznaczyła:

  • 76 771 969 zł – kwota ta wynikała z zawartych umów,
  • 21 538 000 zł – kwota ta była przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego w postaci wkładu pieniężnego.

Łącznie, daje to nieco ponad 98 milionów złotych przeznaczonych na Śląsk Wrocław.

5 lipca 2018 r. Rada Miejska Wrocławia przegłosowała przyznanie kolejnych 15 milionów złotych na Śląsk Wrocław, z czego 10 milionów ma być przeznaczone na budowę Akademii Piłkarskiej przy ul. Oporowskiej. Łącznie, kwota środków publicznych, które przeznaczono na potrzeby piłki nożnej we Wrocławiu, przekroczyła zatem 100 mln złotych. Zgodnie z tym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Katarzyna Obara-Kowalska
KW Bezpartyjny Wrocław


Głównym problemem jest to, że jesteśmy skoncentrowani na piłce nożnej. To jedyna dziedzina sportu, w którą zainwestowano z pieniędzy publicznych ponad 100 mln zł

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.