Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #4

15.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Polskie Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji definiuje „metro” jako kolej:

  1. podziemną
  2. bezkolizyjną w stosunku do innych środków transportu.

Podobną definicję przyjmuje American Public Transit Association (patrz: hasła „Rail, Heavy” i „Rapid Transit”).

W niemieckim nazewnictwie najbliższy tej definicji jest system U-Bahn. Zwykle skrót ten rozwija się jako Untergrundbahn (kolej podziemna). Niektórzy proponują nazwę Unabhängigbahn (kolej niezależna, korzystająca z własnych torów, bezkolizyjna). Co ciekawe i różne od standardów znanych z Warszawy, niektóre z kolei U-Bahn, np. berlińska, korzystają nie tylko z podziemnych tuneli, lecz także z torów naziemnych. Najbardziej rozbudowane systemy U-Bahn można spotkać w pięciu niemieckich miastach:

W Niemczech występują również systemy kolei w których miejscami stosuje się podziemne tunele, jednak oznaczane są nazwą S-Bahn. Ten skrót rozwija się jako Stadtbahn (kolej miejska). Od U-Bahn odróżnia je kolizyjność – jej naziemne tory mogą być wykorzystywane przez inne systemy transportowe lub przecinane przez nie. Takie rozwiązanie występuje m.in. w:

Lecz nawet w przypadku systemów S-Bahn, ich przebiegające pod ziemią, bezkolizyjne fragmenty nazywa się U-Bahn i oznaczane są charakterystyczną dla niemieckiego metra literą “U”.

Podsumowując, M. Maj posługuje się pojęciem “metra”, które niedokładnie przystaje do nazewnictwa niemieckiego. Choć metro może kojarzyć się z całkowicie podziemną, bezkolizyjną, ciężką koleją znaną z Warszawy, jego niemieckie odpowiedniki czasem znacznie się od niej różnią. Ostatecznie przyjmując, że M. Maj, mówiąc o “metrze”, miał na myśli kolej korzystającą z podziemnych tuneli i oznaczaną w Niemczech literą “U”, jego wypowiedź można uznać za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Mieczysław Maj
KW Wolni i Soldarni

 

W małych miastach niemieckich, 200, 300 tysięcznych, jest metro.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.