Czas czytania: około min.

Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #5

18.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jerzy Michalak odnosi się do zapoczątkowanego we Wrocławiu wiosną 2007 roku programu rewitalizacji „Program 100 kamienic”.

Program ten w tak nazwanej formie funkcjonował do roku 2011, kiedy to, jak czytamy w Sprawozdaniu Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2011 roku (s. 411), połączono „Program 100 kamienic” z „Programem rewitalizacji miasta Wrocławia” w „Program rewitalizacji wrocławskich kamienic”. Ostatecznie więc, Program 100 kamienic obejmuje horyzont czasowy lat 2007 – 2011. Choć na stronie Zarządu Zasobu Komunalnego Wrocławia omawiającego program widnieje informacja o remoncie niemal 150 gminnych budynków, to jednak w podsumowania rocznych czytamy, że w poszczególnych latach wyremontowano:

  • 2007 – 7 kamienic
  • 2008 – 34 kamienice
  • 2009 – 42 kamienice
  • 2010 – 26 kamienic
  • 2011 – 3 kamienice

Łącznie, daje nam to liczbę 112 wyremontowanych kamienic.

14 stycznia 2012 roku w Gazecie Wrocławskiej ukazał się artykuł, według którego w ramach zakończonego  właśnie (w rzeczywistości jedynie przekształconego – przyp. Demagog) Programu 100 kamienic wyremontowano 127 obiektów.

To na podstawie tego właśnie artykułu w przekazie medialnym, powielanym w kolejnych artykułach, zaistniała liczba 127 wyremontowanych kamienic, która nie jest do końca precyzyjna, w świetle przytoczonych przez nas informacji.

W związku z tym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Jerzy Michalak
KWW Bezpartyjny Ruch Obywatelski Jerzego Michalaka

 

W 2007 roku został taki program (rewitalizacji 100 kamienic rocznie) zapowiedziany, udało się tylko 127 kamienic zrewitalizować

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.