Wybory 2018 – Wrocław: wypowiedzi kandydatów #5

18.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według pochodzących z 2016 roku danych z rankingu TomTom Traffic Index, kierowcy we Wrocławiu spędzali w korkach około 140 dodatkowych godzin w roku. Oznacza to więc, że średnio w tygodniu spędzali oni w korkach dodatkowe 2,68 godziny.

Z kolei według nowszego raportu INRIX 2017 Traffic Scorecard Report, kierowcy we Wrocławiu spędzili w korkach w 2017 roku 27 godzin szczytu. Oznacza to, że tygodniowo spędzali oni około 0,5 godziny w korkach w trakcie godzin szczytowych.

Nie udało nam dotrzeć się dodanych, które mogłyby potwierdzać tezę o tym, że wrocławscy kierowcy spędzają w korkach 6 godzin tygodniowo. W świetle powyższych danych, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Zbigniew Jarząbek
KWW Kukiz’15

 

Stoimy około 6 godzin w tygodniu w korkach

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.