Wybory przewodniczącego SLD

25.01.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z wynikami wyborów parlamentarnych podanymi na stronie PKW w okręgu toruńskim (nr 5) najwięcej głosów, uzyskał Jerzy Wenderlich (25365 głosów), jednakże nie uzyskał on mandatu poselskiego – Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica nie przekroczył wymaganego 8% progu wyborczego. Spośród kandydatów tego komitetu był jedynym, który zdobył najwięcej głosów w swoim okręgu wyborczym spośród przedstawicieli wszystkich list wyborczych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.