„Wygoda” Łukasza Gibały

12.11.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według najnowszych danych – raportu serwisu Bankier.pl z listopada – koszt mieszkania w Krakowie za metr kwadratowy to średnio 6853 tys. na rynku pierwotnym i  6854 tys. na rynku wtórnym.

Jeśli chodzi o wynajem – to według najnowszego rankingu opracowanego przez szybko.pl i metrohouse z sierpnia, koszt wynajęcia waha się od 1375 zł (Prokocim) do 3300 zł (Śródmieście). Uśredniona kwota wynajmu trzypokojowego lokum w Krakowie to 2120 zł. Drożej wynajmiemy mieszkanie nie tylko w Warszawie, ale i we Wrocławiu, co daje dopiero trzecie miejsce w rankingu.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.